تاریخ: 1400/05/08
ساعت:

مقام معظم رهبری

پروانه کسب اتحادیه میوه و سبزی تهران

پروانه کسب

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
ثبت‌نام در سایت اتحادیه میوه و سبزی تهران

ثبت‌نام اعضا

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
پرداخت‌های اتحادیه میوه و سبزی تهران

پرداخت‌ها

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
جلسات و گزارشات اتحادیه میوه و سبزی تهران

جلسات و گزارشات

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
دریافت فرم‌های اداری اتحادیه میوه و سبزی تهران

دریافت فرم‌های اداری

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
آخرین اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها

پیک پنجم کرونا

پیک پنجم کرونا

اسداله کارگر گلشن آبادی

اسداله کارگر گلشن آبادی

دستمزدمقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1400

دستمزدمقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1400

اطلاعیه

اطلاعیه

آخرین مطالب

سود میوه فروشان عملا  ۹ درصد است/ قانون خالص فروشی اجرا شود

سود میوه فروشان عملا ۹ درصد است/ قانون خالص فروشی اجرا شود

ايجاد تسهيلات لازم در اتحاديه براي ارائه اظهارنامه هاي مالياتي

ايجاد تسهيلات لازم در اتحاديه براي ارائه اظهارنامه هاي مالياتي

تقاضايي براي خريد ميوه هاي وارداتي نيست/ ارزاني سيب زميني در هفته هاي آتي

تقاضايي براي خريد ميوه هاي وارداتي نيست/ ارزاني سيب زميني در هفته هاي آتي

سیر تا پیاز کشف قیمت در میدان‌ بار

سیر تا پیاز کشف قیمت در میدان‌ بار

نرخ‌نامه‌های اخیر

نرخنامه

تاریخ ابلاغ: 1400/05/04

نرخنامه

نرخنامه

تاریخ ابلاغ: 1400/04/21

نرخنامه

نرخنامه

تاریخ ابلاغ: 1400/04/13

نرخنامه

نرخنامه

تاریخ ابلاغ: 1400/03/23

نرخنامه

مشاهده سایر نرخ‌نامه‌ها
درباره اتحادیه صنفی میوه و سبزی تهران
اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران شخصیتی است حقوقی ، غیر انتفاعی و غیر تجاری که به موجب ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوطه تشکیل و پس از ثبت رسمیت یافته است.   مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ ثبت با رعایت قانون و مقررات صنفی نامحدود است ، و محدوده فعالیت اتحادیه در تهران به غیر از منطقه یک و شهرری در بقیه مناطق می باشد.   موضوع و اهداف اتحادیه :   انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی ، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا ، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی ، تلاش برای بهبود کسب و کار ، تعامل... مطالعه بیشتر
دیااکو