تاریخ: 1400/09/08
ساعت:

مقام معظم رهبری

پروانه کسب اتحادیه میوه و سبزی تهران

پروانه کسب

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
ثبت‌نام در سایت اتحادیه میوه و سبزی تهران

ثبت‌نام اعضا

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
پرداخت‌های اتحادیه میوه و سبزی تهران

پرداخت‌ها

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
جلسات و گزارشات اتحادیه میوه و سبزی تهران

جلسات و گزارشات

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
دریافت فرم‌های اداری اتحادیه میوه و سبزی تهران

دریافت فرم‌های اداری

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
آخرین اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها

بخشنامه جدید

بخشنامه جدید

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه جدید

اطلاعیه جدید

اطلاعیه

اطلاعیه

آخرین مطالب

گراني گوجه فرنگي مقطعي است/ تعادل بازار ميوه طي ۲۰ تا ۳۰ روز آينده

گراني گوجه فرنگي مقطعي است/ تعادل بازار ميوه طي ۲۰ تا ۳۰ روز آينده

مصاحبه اسداله کارگر با رادیو گفت و گو

مصاحبه اسداله کارگر با رادیو گفت و گو

دلیل گرانی برخی از صیفی جات چیست؟

دلیل گرانی برخی از صیفی جات چیست؟

قيمت گوجه فرنگي طي ۱۵ تا ۲۰ روز آينده کاهش مي يابد

قيمت گوجه فرنگي طي ۱۵ تا ۲۰ روز آينده کاهش مي يابد

نرخ‌نامه‌های اخیر

نرخنامه

تاریخ ابلاغ: 1400/09/08

نرخنامه

نرخنامه

تاریخ ابلاغ: 1400/08/30

نرخنامه

نرخنامه

تاریخ ابلاغ: 1400/08/17

نرخنامه

نرخنامه

تاریخ ابلاغ: 1400/08/03

نرخنامه

مشاهده سایر نرخ‌نامه‌ها
درباره اتحادیه صنفی میوه و سبزی تهران
اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران شخصیتی است حقوقی ، غیر انتفاعی و غیر تجاری که به موجب ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوطه تشکیل و پس از ثبت رسمیت یافته است.   مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ ثبت با رعایت قانون و مقررات صنفی نامحدود است ، و محدوده فعالیت اتحادیه در تهران به غیر از منطقه یک و شهرری در بقیه مناطق می باشد.   موضوع و اهداف اتحادیه :   انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی ، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا ، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی ، تلاش برای بهبود کسب و کار ، تعامل... مطالعه بیشتر
دیااکو