تاریخ: 1400/07/24
ساعت:

مقام معظم رهبری

پروانه کسب اتحادیه میوه و سبزی تهران

پروانه کسب

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
ثبت‌نام در سایت اتحادیه میوه و سبزی تهران

ثبت‌نام اعضا

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
پرداخت‌های اتحادیه میوه و سبزی تهران

پرداخت‌ها

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
جلسات و گزارشات اتحادیه میوه و سبزی تهران

جلسات و گزارشات

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
دریافت فرم‌های اداری اتحادیه میوه و سبزی تهران

دریافت فرم‌های اداری

در این قسمت کلیه اطلاعات مرتبط با تاریخ و محل جلسات و همچنین نتیجه مصوبات و صورتجلسات جهت اطلاع رسانی قرار داده می گردد.
آخرین اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه جدید

اطلاعیه جدید

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه

آخرین مطالب

مصاحبه اسداله کارگر با رادیو گفت و گو

مصاحبه اسداله کارگر با رادیو گفت و گو

افزایش قیمت صیفی‌جات در هفته دوم مهرماه سال ۱۴۰۰

افزایش قیمت صیفی‌جات در هفته دوم مهرماه سال ۱۴۰۰

کمبود ميوه به‌دليل محدوديت در عرضه/ مشکلي از نظر تأمين ميوه وجود ندارد

کمبود ميوه به‌دليل محدوديت در عرضه/ مشکلي از نظر تأمين ميوه وجود ندارد

مصاحبه رئیس اتحادیه میوه و سبزی با رادیو گفت و گو

مصاحبه رئیس اتحادیه میوه و سبزی با رادیو گفت و گو

نرخ‌نامه‌های اخیر

نرخنامه

تاریخ ابلاغ: 1400/07/18

نرخنامه

نرخنامه

تاریخ ابلاغ: 1400/07/12

نرخنامه

نرخنامه

تاریخ ابلاغ: 1400/07/04

نرخنامه

نرخنامه

تاریخ ابلاغ: 1400/06/28

نرخنامه

مشاهده سایر نرخ‌نامه‌ها
درباره اتحادیه صنفی میوه و سبزی تهران
اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران شخصیتی است حقوقی ، غیر انتفاعی و غیر تجاری که به موجب ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوطه تشکیل و پس از ثبت رسمیت یافته است.   مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ ثبت با رعایت قانون و مقررات صنفی نامحدود است ، و محدوده فعالیت اتحادیه در تهران به غیر از منطقه یک و شهرری در بقیه مناطق می باشد.   موضوع و اهداف اتحادیه :   انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی ، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا ، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی ، تلاش برای بهبود کسب و کار ، تعامل... مطالعه بیشتر
دیااکو