تاریخ: 1401/11/14
ساعت:
صفحه اصلی وبلاگ فرم‌های ادارای

فرم‌های ادارای

تعهد رضایت مالک جهت دریافت پروانه کسب به نام مستاجر

تعهد رضایت مالک جهت دریافت پروانه کسب به نام مستاجر

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه کسب

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه کسب

تعهد نامه نداشتن پروانه کسب قبلی

تعهد نامه نداشتن پروانه کسب قبلی

اقرار نامه مفقود شدن پروانه کسب

اقرار نامه مفقود شدن پروانه کسب

تعهد نامه صاحب سرقفلی

تعهد نامه صاحب سرقفلی

محل تبلیغات شما

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر در تماس باشید:  55662380 داخلی 106 و یا 09124472606

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر در تماس باشید: 55662380 داخلی 106 و یا 09124472606

دیااکو