تاریخ: 1401/11/14
ساعت:
صفحه اصلی وبلاگ جلسات و گزارشات

جلسات و گزارشات

برگزاری جلسه هیئت مدیریه اتحادیه میوه و سبزی تهران

برگزاری جلسه هیئت مدیریه اتحادیه میوه و سبزی تهران

جلسه شماره 36  هیات مدیره

جلسه شماره 36 هیات مدیره

جلسه شماره 34 هیات مدیره

جلسه شماره 34 هیات مدیره

جلسه شماره 33 هیات مدیره

جلسه شماره 33 هیات مدیره

جلسه شماره 32 هیات مدیره

جلسه شماره 32 هیات مدیره

جلسه شماره 29 هیات مدیره

جلسه شماره 29 هیات مدیره

جلسه شماره 27 هیات مدیره

جلسه شماره 27 هیات مدیره

جلسه شماره 42 هیات مدیره

جلسه شماره 42 هیات مدیره

جلسه شماره 40 هیات مدیره

جلسه شماره 40 هیات مدیره

جلسه شماره 38 هیات مدیره

جلسه شماره 38 هیات مدیره

جلسه شماره 37 هیات مدیره

جلسه شماره 37 هیات مدیره

جلسه شماره 35  هیات مدیره

جلسه شماره 35 هیات مدیره

1 2 3 4
محل تبلیغات شما

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر در تماس باشید:  55662380 داخلی 106 و یا 09124472606

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر در تماس باشید: 55662380 داخلی 106 و یا 09124472606

دیااکو