تاریخ: 1399/07/06
ساعت:
صفحه اصلی وبلاگ جلسات و گزارشات

جلسات و گزارشات

جلسه شماره ۵2  هیأت مدیره اتحادیه

جلسه شماره ۵2 هیأت مدیره اتحادیه

جلسه شماره ۵۱ هیأت مدیره اتحادیه

جلسه شماره ۵۱ هیأت مدیره اتحادیه

جلسه شماره 50 هیأت مدیره اتحادیه

جلسه شماره 50 هیأت مدیره اتحادیه

کنترل بازار در ایام پایانی سال

کنترل بازار در ایام پایانی سال

جلسه شماره 46 هیأت مدیره اتحادیه

جلسه شماره 46 هیأت مدیره اتحادیه

تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی(ره)

تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی(ره)

برگزاری جلسات هماهنگی برای قیمت های شب یلدا

برگزاری جلسات هماهنگی برای قیمت های شب یلدا

جلسه کارگروه شب یلدا

جلسه کارگروه شب یلدا

اجلاس اتاق اصناف

اجلاس اتاق اصناف

دیدار اعضای هیأت مدیره میوه و سبزی تهران

دیدار اعضای هیأت مدیره میوه و سبزی تهران

نشست تخصصی شب یلدا

نشست تخصصی شب یلدا

1 2 3
دیااکو