تاریخ: 1398/10/30
ساعت:
صفحه اصلی اطلاعیه و بخشنامه

اطلاعیه و بخشنامه
اطلاعیه و بخشنامه

فروش سر قفلی

فروش سر قفلی

اعضای محترم اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران

اعضای محترم اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران

عرض تسلیت به هموطنان زلزله زده استان آذربایجان

عرض تسلیت به هموطنان زلزله زده استان آذربایجان

 عدم بکارگيري اتباع غيرمجاز خارجي در مراکز صنفي

عدم بکارگيري اتباع غيرمجاز خارجي در مراکز صنفي

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس

بخشنامه جدید

بخشنامه جدید

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه به اعضا

اطلاعیه به اعضا

اطلاعیه به اعضا

اطلاعیه به اعضا

بخشنامه عدم استفاده از تابلوهای لاتین

بخشنامه عدم استفاده از تابلوهای لاتین

اطلاعیه به اعضا

اطلاعیه به اعضا

اطلاعیه به اعضاء

اطلاعیه به اعضاء

اطلاعیه به اعضا

اطلاعیه به اعضا

مراسم عزاداری سالار و سرور شهیدان

مراسم عزاداری سالار و سرور شهیدان

اطلاعیه به اعضا

اطلاعیه به اعضا

معرفی ترازوی های باسکول دیجیتال

معرفی ترازوی های باسکول دیجیتال

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه جدید به اعضا در خصوص نصب اتیکت

اطلاعیه جدید به اعضا در خصوص نصب اتیکت

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه

بخشنامه جدید

بخشنامه جدید

حضور وکیل پایه یک دادگستری در اتحادیه

حضور وکیل پایه یک دادگستری در اتحادیه

اطلاعیه به کلیه اعضاء محترم

اطلاعیه به کلیه اعضاء محترم

اطلاعیه بیمه تکمیلی

اطلاعیه بیمه تکمیلی

1 2
دیااکو