تاریخ: 1400/04/03
ساعت:
صفحه اصلی پروانه کسب
پروانه کسب
پروانه کسب

پروانه کسب!

متن و اطلاعات مربوط به دریافت پروانه کسب

دریافت فرم‌های مربوطه و پرداخت هزینه

جهت دریافت فرم‌های اداری پروانه کسب کلیک کنید.
جهت پرداخت هزینه پروانه کسب کلیک کنید
آخرین اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها

اسداله کارگر گلشن آبادی

اسداله کارگر گلشن آبادی

دستمزدمقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1400

دستمزدمقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1400

اطلاعیه

اطلاعیه

بخشنامه

بخشنامه

آخرین اخبار و مقالات

مصاحبه رئیس اتحادیه با رادیو گفت و گو

مصاحبه رئیس اتحادیه با رادیو گفت و گو

بخشنامه اظهار نامه مالیاتی

بخشنامه اظهار نامه مالیاتی

معرفی شماره کارت اتحادیه

معرفی شماره کارت اتحادیه

مراسم تشییع دو شهید گمنام

مراسم تشییع دو شهید گمنام

دیااکو